dobry clovek


Superhrdina

Výborné prednášky z exercicií Kardinála Špidlíka


1. Úvod - Modlitba


2. Duchovné čítanie, kontemplácia, ruženec


3. Dobro a zlo, hriech


4. Posmrtný život, povolanie


5. Kríž, Vzkriesenie, Najsvetejšia Trojica


6. Symboly Eucharistie, Kňažská služba


7. Panna Mária
Kázeň Mariana Kuffu v Košiciach (pochod za život 2013)


Novéna k Panne Márii rozväzovačke uzlovwhat's next


what's next
Than you Father
what's next

contact us: sm@dobryclovek.com

Copyright ©
DobryClovek Ukraine, Russia, Slovakia, Czech Republic
2014